Filozofia INFORMATYKI - Cover Image
Filozofia INFORMATYKI

Filozofia INFORMATYKI

Category: Technology
Jednym z możliwych celów FILOZOFII INFORMATYKI jest ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi.