00:00
16:14
Nagranie wykładu z konferencji "Communication: from DNA to global information" zorganizowanej w dniu 11 kwietnia 2019 roku przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W referacie omówiono genetyczne pierwszeństwo cyfrowej rewolucji w nauce względem wtórnej wobec niej cyfrowej rewolucji cywilizacyjnej.
Nagranie wykładu z konferencji "Communication: from DNA to global information" zorganizowanej w dniu 11 kwietnia 2019 roku przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W referacie omówiono genetyczne pierwszeństwo cyfrowej rewolucji w nauce względem wtórnej wobec niej cyfrowej rewolucji cywilizacyjnej. read more read less

4 years ago #cywilizacja, #filozofia, #informatyka, #metodologia, #nauka