Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

Universitetspædagogisk Snak

 • #07: Innovation & Entreprenørskab

  2 AUG 2022 · Gæster: Jette Seiden Hyldegård, Lektor, KU, j.hyldegaard@hum.ku.dk og Martin Senderovitz, Lektor, SDU, mse@sdu.dk Vært og producent: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Double Diamond-modellen: https://innovation.sites.ku.dk/model/double-diamond/ (link til KUs I&E værktøjskasse incl. faneblade med beskrivelse og kilder). Referencer: 1. den Dekker, T. (2020). Design thinking. Groningen/Utrecht: Nordhoff. 2. Lackéus, M., (2018). “What is Value?” - A Framework for Analyzing and Facilitating Entrepreneurial Value Creation. Uniped, 41(1), 10 – 28. 3. Hyldegård, J.S. & Færgemann, H.M. (2022). “Value Creation is Important - but we Seldom Use that Word”. Konferencebidrag: 3E Conference – ECSB Entrepreneurship Education Conference 2022, 11-13th of May 2022 in Dijon, France. 17s. 4.Nielsen, S.L., Klyver, K., Evald M.R. & Bager, T., (2021). Entrepreneurship in Theory and Practice: Paradoxes in Play, Edward Elgar, 3rd Third Edition.
  36m 39s
 • #06 Undervisningsprisen 2021

  7 DEC 2021 · Gæster: Nicole Schmitt, Professor MSO, Viceinstitutleder for Undervisning, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet. Jakob Egholm Feldt, proffessor i Global Historie, Roskilde Universitet Vært & Producent: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU Studerende: Josefine Møgelvang & Mia Larsen Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Referencer: -Feldt & Petersen. (2021). Inquiry-based learning in the Humanities - Moving from topics to problems using “the Humanities Imagination.” -Hansen. (2014). At stå i det åbne :  dannelse gennem filosofisk undren og nærvær (1. udgave.). Hans Reitzel. - Hyldgaard. (2010). Pædagogiske umuligheder :  psykoanalyse og pædagogik. Aarhus Universitetsforlag. - Illeris. (2018). Contemporary theories of learning :  learning theorists - in their own words (Second edition.). Routledge. - Schmitt & Mosbech, SUND vision and recommendations for teaching post COVID-19, June 2021, https://cobl.ku.dk/news/2021/sund-vision-and-recommendations-for-teaching/
  40m 51s
 • #05 Eksamen - Del 2

  6 OCT 2021 · Gæster: Bettina Dahl Søndergaard, Lektor, AAU, og Ole Eggers Bjælde, Undervisningsudvikler, AU Vært: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU Producent: Kasper Bergstrøm Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Referencer: - Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). Open University Press. - Carless, D. (2015a). Excellence in University Assessment. London: Routledge. - Raaheim, A. (2016). Eksamensrevolusjonen. Oslo: Gyldendal. - Rienecker, L., Jørgensen, P. S., Dolin, J. & Ingerslev, G. H. (2013). Universitetspædagogik. Samfundslitteratur.
  32m 23s
 • #05 Eksamen - Del 1

  6 OCT 2021 · Gæster: Bettina Dahl Søndergaard, Lektor, AAU, og Ole Eggers Bjælde, Undervisningsudvikler, AU Vært: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU Producent: Kasper Bergstrøm Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Referencer: - Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). Open University Press. - Carless, D. (2015a). Excellence in University Assessment. London: Routledge. - Raaheim, A. (2016). Eksamensrevolusjonen. Oslo: Gyldendal. - Rienecker, L., Jørgensen, P. S., Dolin, J. & Ingerslev, G. H. (2013). Universitetspædagogik. Samfundslitteratur.
  20m 39s
 • #04 Laboratorie- og feltarbejde - Del 2

  17 SEP 2021 · Gæster: Magdalena Pyrz, Head of laboratories, MBG, AU, og Rie Hjørnegaard Malm, PhD, Vært: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU Producent: Kasper Bergstrøm Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Referencer: - Avi Hofstein og Vincent N. Lunetta: The Laboratory in Science Education: Foundations for the Twenty-First Century. Science Education 2004, 88 (1), p.28-54 - Normal Reid & Iqbal Shah: The role of laboratory work in university chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 2007, 8 (2), p. 172-185 - Journal of Geoscience Education (Online). National Association of Geoscience Teachers, 1996. - Journal of geography in higher education . (1977). Carfax.
  20m 12s
 • #04 Laboratorie- og feltarbejde - Del 1

  17 SEP 2021 · Gæster: Magdalena Pyrz, Head of laboratories, MBG, AU, og Rie Hjørnegaard Malm, PhD, Vært: Kasper Bergstrøm, E-læringskonsulent, KU Producent: Kasper Bergstrøm Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Referencer: - Avi Hofstein og Vincent N. Lunetta: The Laboratory in Science Education: Foundations for the Twenty-First Century. Science Education 2004, 88 (1), p.28-54 - Normal Reid & Iqbal Shah: The role of laboratory work in university chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 2007, 8 (2), p. 172-185 - Journal of Geoscience Education (Online). National Association of Geoscience Teachers, 1996. - Journal of geography in higher education . (1977). Carfax.
  31m 39s
 • #03 Vejledning - Del 2

  16 MAY 2021 · Gæster: Helle Merete Nordentoft, AU og Hanne Nexø Jensenen, KU Vært: Kasper Bergstrøm, KU Producent: Kasper Bergstrøm Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Praktiske råd - hvis du gerne vil gøre mere ift vejledning: 1. Lav en forventningsafstemning med de(n) studerende du vejleder. Et vejlederbrev kan hjælpe med den proces. 2. Få en løbende skriftlig statusopdatering fra de studerende. Hvad går godt / skidt og hvilke spørgsmål er der til vejlederen. 3. Mormors lov: 1) Det man selv siger, husker man. 2) Når man arbejder med stoffet, så lærer man noget. Så husk at få dialogen i gang i vejledningssituationen 4. Prøve noget nyt! Det kunne være 2 klyngemøder, med minimum 2 studerende og hav evt en kollega med til kollegialsparring. Referencer - hvis du gerne vil læse mere: www.bit.ly/referencer-vejledning
  20m 1s
 • #03 Vejledning - Del 1

  16 MAY 2021 · Gæster: Helle Merete Nordentoft, AU og Hanne Nexø Jensenen, KU Vært: Kasper Bergstrøm, KU Producent: Kasper Bergstrøm Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Praktiske råd - hvis du gerne vil gøre mere ift vejledning: 1. Lav en forventningsafstemning med de(n) studerende du vejleder. Et vejlederbrev kan hjælpe med den proces. 2. Få en løbende skriftlig statusopdatering fra de studerende. Hvad går godt / skidt og hvilke spørgsmål er der til vejlederen. 3. Mormors lov: 1) Det man selv siger, husker man. 2) Når man arbejder med stoffet, så lærer man noget. Så husk at få dialogen i gang i vejledningssituationen 4. Prøve noget nyt! Det kunne være 2 klyngemøder, med minimum 2 studerende og hav evt en kollega med til kollegialsparring. Referencer - hvis du gerne vil læse mere: www.bit.ly/referencer-vejledning
  27m 41s
 • #02 E-læring - Del 2

  27 APR 2021 · Gæster: Mikkel Andersen, ITU og Annette Pedersen, KU Vært: Kasper Bergstrøm, KU Producenter: Hasse Bill og Kasper Bergstrøm Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Praktiske råd - hvis du gerne vil implementere e-læring: 1. Hvad er det for en læringsudfordring du gerne vil løse? 2. Prøv noget - med plads til at feje. 3. Start med noget småt og lav en plan B. 4. Det tager tid at blive god - så øv dig. 5. Start med et værktøj, der løser et specifikt problem. 6. Spørg dine kollegaer! De bøvler også med det Referencer - hvis du gerne vil læse mere: 1. Gilly Salmon, 5 stage model, bit.ly/UPS-Gilly 2. Darby 2019: "Small Teaching Online: Applying Learning Science in Online Classes" 3. Tidsskriftet Læringog og Medier: bit.ly/UPS-LOM
  33m 55s
 • #02 E-læring - Del 1

  27 APR 2021 · Gæster: Mikkel Andersen, ITU og Annette Pedersen, KU Vært: Kasper Bergstrøm, KU Producenter: Hasse Bill og Kasper Bergstrøm Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Praktiske råd - hvis du gerne vil implementere e-læring: 1. Hvad er det for en læringsudfordring du gerne vil løse? 2. Prøv noget - med plads til at feje. 3. Start med noget småt og lav en plan B. 4. Det tager tid at blive god - så øv dig. 5. Start med et værktøj, der løser et specifikt problem. 6. Spørg dine kollegaer! De bøvler også med det Referencer - hvis du gerne vil læse mere: 1. Gilly Salmon, 5 stage model, bit.ly/UPS-Gilly 2. Darby 2019: "Small Teaching Online: Applying Learning Science in Online Classes" 3. Tidsskriftet Læringog og Medier: bit.ly/UPS-LOM
  24m 38s

Vi introducere dig for forskellige temaer indenfor universitetspædagogik og giver dig konkrete råd, som du nemt kan implementere i din egen undervisning. Universitetspædagogisk Snak (UPS): For dig der gerne vil...

show more
Vi introducere dig for forskellige temaer indenfor universitetspædagogik og giver dig konkrete råd, som du nemt kan implementere i din egen undervisning.

Universitetspædagogisk Snak (UPS): For dig der gerne vil udvikle din undervisning.
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search