Settings
Light Theme
Dark Theme

#03 Vejledning - Del 1

#03 Vejledning - Del 1
May 16, 2021 · 27m 41s

Gæster: Helle Merete Nordentoft, AU og Hanne Nexø Jensenen, KU Vært: Kasper Bergstrøm, KU Producent: Kasper Bergstrøm Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk Praktiske råd - hvis du gerne vil gøre mere...

show more
Gæster: Helle Merete Nordentoft, AU og Hanne Nexø Jensenen, KU
Vært: Kasper Bergstrøm, KU
Producent: Kasper Bergstrøm
Samarbejdspartner: Dansk Universitetspædagogisk Netværk

Praktiske råd - hvis du gerne vil gøre mere ift vejledning:
1. Lav en forventningsafstemning med de(n) studerende du vejleder. Et vejlederbrev kan hjælpe med den proces.
2. Få en løbende skriftlig statusopdatering fra de studerende. Hvad går godt / skidt og hvilke spørgsmål er der til vejlederen.
3. Mormors lov: 1) Det man selv siger, husker man. 2) Når man arbejder med stoffet, så lærer man noget. Så husk at få dialogen i gang i vejledningssituationen
4. Prøve noget nyt! Det kunne være 2 klyngemøder, med minimum 2 studerende og hav evt en kollega med til kollegialsparring.

Referencer - hvis du gerne vil læse mere: www.bit.ly/referencer-vejledning
show less
Information
Author Berg-Streaming
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search