Settings
Light Theme
Dark Theme
 • #024 Alicja Chilińska–Zawadzka, Prezeska Zarządu EDF Renewables Polska sp. z o.o.

  10 JUN 2024 · „Bałtyk jest naszym dobrem narodowym, a polski program offshore wind ma ogromny potencjał”.   Alicja opowie o: - swojej drodze do branży offshore wind i 20-letnim już doświadczeniu zawodowym w segmencie OZE (lądowa energetyka wiatrowa, farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, w tym największy w Polsce 50 MW stand alone); - pojawieniu się francuskiej państwowej spółki w Polsce i jej strategii działania; - sposobie przygotowywania EDF Renewables do udziału w kolejnych fazach budowy polskiej MEW; - o tym, co daje "srebrny medal" w II fazie? Porozmawiamy też o tym: - jak doświadczenia EDF można przenieść na polski grunt, zwłaszcza pod kątem dużego ciężaru spoczywającego na polskich spółkach SP, które są w praktyce odpowiedzialne za budowanie tej gałęzi przemysłu; - czy i jak możemy osiągnąć 60 % local content w budowie offshore wind, bo taki wskaźnik udało się uzyskać Francuzom, - dlaczego przy rozwoju MEW potrzebne jest partnerstwo. Alicja mocno podkreśla tezę, że Bałtyk jest naszym dobrem narodowym, a polski program offshore wind ma ogromny potencjał.   Stoimy jednak przed szeregiem wyzwań. Zwłaszcza związanych z rynkiem pracy, możliwościami przekwalifikowania oraz dostosowaniem kompetencji pracowników. Ale dotyczy to również przedsiębiorców. Jest to jeden z warunków zaangażowania polskich przedsiębiorstw w łańcuch dostaw i zwiększenia ich udziału w przyszłości.   Będzie też wreszcie trochę o zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. To jest dobra rozmowa, zapraszam Ciebie serdecznie!  A poniżej jeszcze interesujące linki dot. EDF Renewables: https://pl.linkedin.com/company/edf-renewables-pl  https://wiatr-kopalniamozliwosci.pl/ 
  1h 2m 26s
 • #023 Janusz Czajkowski, Dyrektor Zarządzający SEA Global sp. z o.o.

  27 MAY 2024 · „Mamy ludzi, mamy stocznie, mamy technologię. Dla rozwoju MEW w Polsce potrzebujemy spójnej polityki przemysłowej.” Janusz ma imponujące, ponad 20-letnie doświadczenie w szeroko pojętej branży Offshore, Marine oraz rozwoju i integracji systemów przemysłowych. Jest absolwentem Akademii Morskiej w Szczecinie, kapitanem żeglugi wielkiej, managerem w branży Offshore. Budował, przebudowywał, modernizował oraz eksploatował zarówno statki, jak i instalacje offshore w różnych stoczniach po całym świecie. Pracował w stoczniach i spółkach Remontowa Holding jako project manager, członek zarządu, członek rad nadzorczych stoczni oraz jako dyrektor zagospodarowania złóż, dyrektor techniczny i rozwoju Offshore Wind w Lotos Petrobaltic.Przez ostatnie 3 lata budował siłę polskiego oddziału Offshore Wind Ramboll’a w Polsce. Swoje doświadczenia i wiedze skumulował w SEA Global, gdzie jako prezes i partner pełni też funkcję dyrektora zarządzającego firmy w Polsce. O czym porozmawiamy? O tym, że: - w Polsce mamy sporo kompetentnych ludzi, którzy mogą stanowić wspólny mianownik dla szeroko pojętej branży offshore; - Lotos Petrobaltic ma wysoką specjalizację i jest podmiotem z naturalną możliwością szybkiego przekształcenia w branżę offshore wind; - rośniemy i technologicznie jesteśmy coraz bardziej przygotowani na MEW; - mamy też ogromny potencjał stoczniowy, zarówno do budowy floty instalacyjnej, jak i serwisowej. Janusz porównuje aktualną sytuację przemysłową w kraju jako potrzebę przestania bicia głowami w mur, lecz znalezienia w tym murze drzwi, które definiuje jako transformację energetyczną. I te drzwi trzeba po prostu otworzyć – wspólnie. Integracja i relacja są kluczem. A bardziej szczegółowo: - brakuje w Polsce spójności w działaniu na rzecz rozwoju MEW, - istnieje pilna potrzeba budowania w pierwszej kolejności zrównoważonej polityki przemysłowej, której nie mamy, - pracujmy nad relacjami pomiędzy segmentami energetyki – oil & gas i offshore wind oraz integracją przemysłu; - czas na holistyczne podejście do przemysłu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - mądre decyzje! To tylko część z wielu, charakterystycznych dla Janusza, przemyśleń strategicznych. Poniżej linki: https://sea.global/ https://www.linkedin.com/in/janusz-czajkowski-24514885/?originalSubdomain=pl Zapraszam!
  1h 10m 53s
 • #022 Maciej Piersiński, Dyrektor Zarządzający BOTA Wind Energy sp. z o.o.

  13 MAY 2024 · „BOTA ma swoje CTV i nie zawaha się ich użyć.” Rozmawiamy o początkach pracy Macieja w wind energy: od Vestasa w 2012, przez menadżera technicznego farm wiatrowych w Niemczech, ISP, projekty offshore wind w basenie Morza Północnego, aż po pracę w grupie BOTA.Pewnie zresztą nie każdy wie, co oznaczy nazwa „BOTA” i skąd się wzięła. Maciej opowie o całej Grupie, czyli: - BOTA Technik, - BOTA Green Offshore, - BOTA Wind Energy. W tym o tym, co BOTA Technik robi w Rotterdamie i jakie unikatowe połączenie kilku ciekawych kompetencji nabywają po zakupie dwóch jednostek CTV, czyli takiego zalążku floty. Poniżej linki do stron każdej ze spółek: http://www.botatechnik.com http://www.botagreenoffshore.pl http://www.botawindenergy.pl Porozmawiam też o tym: - czy Polska będzie pierwszą potęgą MEW na Bałtyku? - czy możemy stać się technologicznym hubem? - czy PSE poradzą sobie z ogromnymi wyzwaniami związanymi z budową sieci i kablem Północ i Południe; - na czym polega różnica pomiędzy eksploatacją CTV i SOV. I choć zgodziliśmy się, że przy budowie I fazy polskich MEW polskie firmy specjalnie nie będą istotnymi graczami, to jednak przy „Operations and Maintenance” szanse na nasz local content są bardzo duże, a udział realny. Ogólnie offshore wind Maciej widzi pozytywnie. Transformacja energetyczna i rozwój technologiczny to podstawy tego wnioskuA dzięki rozwojowi offshore wind - jest po prostu szansa na przetrwanie na tej planecie.
  1h 9m 1s
 • #021 Magdalena Kryszewska, Dyrektorka zarządzająca WindHunter Academy

  29 APR 2024 · Magdalena Kryszewska Dyrektorka zarządzająca WindHunter Academy   „Ludzie to najważniejszy element każdego projektu!”   Porozmawiamy o: - zawodowej drodze Magdy od tłumacza biznesowego i tłumaczenia manualów po dyrektora Windhunter Academy, czyli firmy, która ma „zawsze wiatr w plecy”; - tym, co oznaczają skróty GWO IQTT; - tym, na czym polega odpowiedzialność za jakość instruktorów w Global Wind Organisation; - tym, jak wygląd struktura organizacyjna polskiej grupy windhunter i jak rozwinęła się firma, początkowo mierząca tylko wiatr. Warto zerknąć w linka windhunter academy - https://www.windhunteracademy.com/  Będzie też o: - tworzeniu kadr pod projekty morskie, - badaniach rynkowych i potencjale polskich pracowników, - Wałbyrzchu, jako przykładzie miasta, które skutecznie odeszło od przemysłu górniczego, - projektach przekwalifikowania zawodowego rybaków, górników i żołnierzami.   Możesz tutaj zerknąć w film z przekwalifikowania rybaków: - https://www.youtube.com/watch?v=H6VsElUChlM   Z uwagi na obszar działalności Windhunter Academy, nie mogliśmy zostawić z boku spraw kadrowych. Magda stawia i potwierdza kilka ważnych tez: - personel będzie głównym wyzwaniem dla rozwoju branży offshorewind; - brakuje dobrego systemu, który przygotowałby kształtowanie kadr; - istnieją mity i zbyt duży optymizm co do tego, że ludzie ze świata wrócą do polskiego MEW i podaje przyczyny (rynek pracownika, wynagrodzenia, work – life balance, stabilizacja, bezpieczeństwo). W końcu Magda zaprasza na kolejną edycję kolarskiej imprezy #TourdeWind, które odbędzie się już 23.05.2024 r. (oczywiście tylko z wiatrem z tyłu). Tour de Wind - https://tourdewind.com/  
  58m 52s
 • #020 Michał Kaczerowski, Prezes Zarządu Ambiens sp. z o.o.

  15 APR 2024 · „Odwaga polityków jest potrzebna do rozwoju branży” Michał to strateg biznesowy. Wraz z żoną prowadzą prężnie rozwijającą się firmę doradczą w OZE, z coraz większym udziałem offshore wind. Stoi na czele – jak mówi – grupy konsultacyjnych komandosów, wyspecjalizowanych w konkretnych działaniach w zakresie zarządzania i rozwoju projektów. Ma ciekawe wnioski co do aktualnego stanu rozwoju offshore wind w Polsce. Jest również doświadczonym żeglarzem. Co – jak już wiesz – w moim przekonaniu stawia go tym bardziej w gronie osób szczególnie interesujących dla branży związanej z wodą i wiatrem. Porozmawiamy o: - butikowym charakterze działalności Ambiens; - tym dlaczego jedna z lądowych turbin wiatrowych nosi imię Michała. - I fazie MEW w Polsce, projektach RWE i BalitcPower, - o założeniach i wnioskach na II fazę, - próbie określenia, na czym polega i może polegać polski wkład w offshore wind. Będą ciekawe porównania , odnoszące się do: - budowania z klocków przez dzieci w przedszkolu; - dlaczego kroimy ogórki na małe kawałki; - myślenia out of the box; - karykaturalnego zdefiniowania poljęcia local content przez polityków. Michał opowie też o: - przyczynach przedłużania procesów permittingowych w Polsce, - konieczności budowania porządnej i długookresowej polskiej polityki energetycznej, - zasadach minimalizowania ryzyk projektowych. Będzie wreszcie parę celnych uwag o odwadze politycznej, która jest niezbędna dla rozwoju branży.
  1h 4m 58s
 • #019 Piotr Jermakow, założyciel Jermak Offshore Marine Services sp. z o.o.

  2 APR 2024 · „Farmy wiatrowe na morzu możemy zrobić sami” Piotr Jermakow, to człowiek morza, doświadczony pracownik branży offshore.Mówi to co myśli i nie owija tego w bawełnę. Porozmawiamy o: - początkach Piotra w brażny oil & gas (Azja, Morze Północne, Afryka Zachodnia), - jego karierze jako superintendenta oraz w marine offshore consulting, - pracy na jack-up’ach; - safety culture w branży offshore, - tym, że Poland to nie Holland. Będzie też o: - ciekawym pomyśle na polskiego jack-up’a i o tym, że MSR Gryfia mogłaby przebudować statek wiertniczy w jednostkę instalacyjną. - tym, czy Lotos Petrobaltic może być firmą, która byłaby w stanie być pierwszym armatorem polskiego statku instalacyjnego? Na koniec, parę słów na temat: - tego, co potrzeba do rozwoju branży MEW - pieniędzy, ludzi, procedur, - pomysłu ściągnięcia ze świata doświadczonych polskich kadr, pracujących już w offshore, - kompetentnej obsady spółek skarbu państwa, które mają być liderami naszego rozwijającego się rynku. Nie zabraknie też pirackiego języka.
  59m 51s
 • #018 Hania Drabczyk, Health4Wind

  18 MAR 2024 · #018 Hania Drabczyk, Health4Wind “Firmy powinny dbać o swoich pracowników”  Tym razem tematyka rozmowy będzie nieco inna i dotyczy: - sfery rozwoju pracowniczego w branży offshore wind, - czynników, wpływających na niepożądane zachowania pracowników (co ma wpływ na ilość wypadków czy zaniedbań związanych z bezpieczeństwem) - budowania odpornego środowiska pracy, w tym zarządzanie stresem, komunikacją czy rozwiązywanie konfliktów w zespołach. Wydaje się, że ten temat jest jeszcze w Polsce zaniedbywany i jakby trochę niedoceniany, a jednak niezmiernie ważny i to nie tylko pod kątem employer branding’u. A przecież  środowisko pracy powinno być tak samo zrównoważone jak energia, którą w ramach MEW pozyskujemy. Będzie też o: - początku Hani w branży oil & gas (i pierwszym morskim wyzwaniu), o nabytych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, - założeniu firmy  Health4Wind, - programach szkoleniowych mających na celu szeroko pojęte bezpieczeństwo pracowników (w tym psychologicznym) - potrzebie dopełnienia kultury bezpieczeństwa w firmach. - wyzwaniach dla rynku pracy, w tym budowania kompetencji i tworzeniu praktycznych programów, skierowanych głównie do młodych ludzi, - zwiększającym się udział kobiet w sektorze offshore wind, - braku kadr jako największym zagrożeniu dla branży.  
  1h 1m 17s
 • #017 Jakub Budzyński, Wiceprezes PTMEW

  4 MAR 2024 · „Chcemy być jak najbliżej przedsiębiorców branżowych i pomóc im w rozwoju” Jakuba nie trzeba w branży przedstawiać. Aktywny i dynamiczny na każdym polu MEW, ze szczególnym uwzględnieniem budowania polskiego łańcucha dostaw. Nie każdy jednak wie, że pierwsze informacje o MFW otrzymał od ojca. A potem - jako absolwent nauk politycznych i ekonomii chciał zmieniać świat i tak trafił do PTMEW. Tematów do rozmowy było sporo: - aktualny stan przemysłu; - rosnący potencjał polskiego MEW; - coraz mocniejszy głos branży offshore wind, - próba diagnozy gdzie jesteśmy w I fazie, jak wygląda II faza i czy i jak prawdopodobna jest III faza. Nie mogło zabraknąć paru słów o powstaniu Polskiej Izby MEW, jako naturalnej kontynuacji PTMEW, w tym o zakładanych celach. Będzie też o wyzwaniach, zwłaszcza w kontekście local content. W tym - o konieczności umiejętnego prowadzenia odpowiednio zaprojektowanego dialogu technicznego. Będą wreszcie 3 palące postulaty do nowego rządu: - rewizja planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, - zapewnienie systemu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, - ustanowienie pełnomocnik ds. MEW. A na koniec nie może zabraknąć paru słów na temat targów #EduOffshoreWind oraz kolejnej edycji Regat Żeglarskich o Puchar Prezesa PTMEW (które już w maju w Sopocie).
  1h 4m 6s
 • #016 Piotr Żeglarski - Business Development Manager w Seaway 7

  19 FEB 2024 · „MEW w Polsce ma dużą szansę rozwoju. Świadomość społeczna, polityczna i biznesowa rośnie.” Porozmawiamy o: - początkach Piotra w branży oraz jego drodze z pokładu statku, technicznej obsługi kierowanej z lądu, aż po rozwój projektów biznesowych, - konstrukcji organizacyjnej i własnościowej Seaway 7, - współpracy firmy z polskimi przedsiębiorstwami i uczelniami, - udziale koncernu w realizacji projektów dla Polenergia/Equinor- czyli: co, gdzie i kiedy? Będzie też o: - wyzwaniach technologicznych we flocie MEW, również o tym co dźwig może podnieść i jak wysoko; - ryzykach w działalności zagranicznych instalatorów i jego ograniczeniach, - MFW w technologii floating, - sporej pracy zrobionej przez branżę w Polsce w regulacjach i systemach wsparcia. Piotr poruszy również bolące tematy: - potrzebnych inicjatyw dot. local contentu, - brakującej pomocy dla przedsiębiorców, w tym potrzebnej animacji i systemu zachęt inwestycyjnych dla wszystkich stron procesu budowy MEW (instalatorów, wykonawców i dostawców), - budowania partnerstwa dla budowania odpowiedniego doświadczenia w branży (track record) - potrzeby budowania zrównoważonych relacji między inwestorami i instalatorami; - przyłączenia do sieci (podstawowe ryzyko techniczne); - niespójnych uwarunkowań aukcyjnych (potrzeba wymogu decyzji środowiskowej). Dziękuję, że poświęcasz swój czas na wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Ciebie do przesłuchania również innych nagrań. Będę ponownie niezmiernie wdzięczny za Twoje uwagi lub komentarze. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia wkrótce! adw. Patryk Zbroja
  1h 2m 24s
 • #015 Maciej Szambelańczyk - radca prawny, partner WKB Lawyers, specjalista prawa energetycznego

  5 FEB 2024 · „Potrzebna jest większa przewidywalność regulacyjna i dobra strategia energetyczna państwa” Czyli tym razem o branży MEW porozmawiają dwaj prawnicy 😊 Nie bój się jednak, nie okładamy się tezami z orzecznictwa. Nie decydujemy też, jaki status mają Izby Sądu Najwyższego. Rozmawiamy jedynie o polskim offshore windzie. Choć w znacznej części o kwestiach ustawowych i regulacyjnych. Będzie o: - powstaniu kancelarii WKB lawyers oraz pozycji OZE w pracy prawników od 2005 r.; - pierwszych krokach ustawodawcy ws. MEW, w tym ustawy offshore, nad którą prace trwały już od 2018 r. i proponowanych podejściach leglislacyjnych, - tym, czy ustawa offshore może być uznana za konstytucję polskiego MEW - potrzebie wzmocnienia kompetencji w administracji publicznej pod kątem offshore wind - uwarunkowaniach prawnych i organizacyjnych „jednego okienka” dla branżowych inwestorów i deweloperów, - potrzebie zmian i usprawnienia procedur środowiskowych; Maciej porusza też ciekawe zagadnienia związane z: - wyprowadzenie mocy z MFW na ląd i lądowymi punktami przyłączenia sieci; - prawem odkupu (przysługującym PSE) dot. urządzeń wypr. mocy i pierwokupu kabli morskich; - aktualnymi i przyszłymi problemami dot. magazynowaniem energii, Wreszcie, nie zabraknie przemyśleń o: - polskim local content, - szansach i zagrożeniach dla rozwoju MEW w Polsce, - potrzebie zbudowania porządnej strategii energetycznej, uwzględniającej pełne bezpieczeństwo energetyczne. - zapewnieniu przewidywalności regulacyjnej (w tym dot. dat uzyskania pomocy publicznej). Dziękuję, że poświęcasz swój czas na wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Ciebie do przesłuchania również innych nagrań. Będę ponownie niezmiernie wdzięczny za Twoje uwagi lub komentarze. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia wkrótce! adw. Patryk Zbroja
  53m 24s

"https://polishoffshorewind.pl/" to nowy podcast, prowadzony przez adwokata Patryka Zbroję. Patryk Zbroja jest wspólnikiem zarządzającym kancelarii Zbroja Adwokaci sp. k., specjalizującej się w obsłudze prawnej podmiotów branży gospodarki morskiej (w tym...

show more
"Polish Offshore Wind" to nowy podcast, prowadzony przez adwokata Patryka Zbroję.

Patryk Zbroja jest wspólnikiem zarządzającym kancelarii Zbroja Adwokaci sp. k., specjalizującej się w obsłudze prawnej podmiotów branży gospodarki morskiej (w tym offshore wind) oraz przemysłu jachtowego.

Nazwa podcastu jest oczywiście nieprzypadkowa.
Skupiamy się tutaj na różnych aspektach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, włączając w to perspektywy prawne, techniczne, biznesowe i ekologiczne.
Goście rozmawiają również o szansach i zagrożeniach związanych z tą branżą.
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search