Podcast Cover

Filozofia w filmie. Prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

  „Filozofia w filmie” to seria 6 podcastów, z których każdy poświęcony jest przedstawieniu wątków filozoficznych obecnych w wybranych fabułach filmowych. Film, podobnie jak inne wytwory ludzkiej kultury, niejednokrotnie zawiera problematykę,...

  show more
  „Filozofia w filmie” to seria 6 podcastów, z których każdy poświęcony jest przedstawieniu wątków filozoficznych obecnych w wybranych fabułach filmowych. Film, podobnie jak inne wytwory ludzkiej kultury, niejednokrotnie zawiera problematykę, którą można zaliczyć do zagadnień filozoficznych. Nie jest ona w filmie przedstawiona w sposób systematyczny i całościowy. Z natury rzeczy jest ona zazwyczaj jedynie zasygnalizowana lub ukazana fragmentarycznie. Jednak z powodu obrazowego charakteru przedstawień filmowych ich przekaz artystyczny i kulturowy ma istotne znaczenie, gdyż zyskuje szeroką popularność i oddźwięk społeczny. Celem serii podcastów jest więc krótkie zaprezentowanie treści filozoficznych obecnych w wybranych w filmach oraz ich rozwinięcie, pokazanie związków z życiem codziennym, a także wskazanie na czym polega ich doniosłe znaczenie egzystencjalne. Wybrane filmy, polskie i zagraniczne, należą do przedstawień znanych i wielokrotnie docenionych przez krytykę filmową i widzów. Muzyka stanowiąca podkład każdego z podcastów pochodzi ze ścieżek dźwiękowych poszczególnych filmów.
  show less
  Information
  Author Podcasty Filozoficzne IF UKSW
  Categories Philosophy
  Website -
  Email -

  Looks like you don't have any active episode

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Current

  Podcast Cover

  Looks like you don't have any episodes in your queue

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Next Up

  Episode Cover Episode Cover

  It's so quiet here...

  Time to discover new episodes!

  Discover
  Your Library
  Search