„Filozofia w filmie” to seria 6 podcastów, z których każdy poświęcony jest przedstawieniu wątków filozoficznych obecnych w wybranych fabułach filmowych. Film, podobnie jak inne wytwory ludzkiej kultury, niejednokrotnie zawiera problematykę, którą można zaliczyć do zagadnień filozoficznych. Nie jest ona w filmie przedstawiona w sposób systematyczny i całościowy. Z natury rzeczy jest ona zazwyczaj jedynie zasygnalizowana lub ukazana fragmentarycznie. Jednak z powodu obrazowego charakteru przedstawień filmowych ich przekaz artystyczny i kulturowy ma istotne znaczenie, gdyż zyskuje szeroką popularność i oddźwięk społeczny. Celem serii podcastów jest więc krótkie zaprezentowanie treści filozoficznych obecnych w wybranych w filmach oraz ich rozwinięcie, pokazanie związków z życiem codziennym, a także wskazanie na czym polega ich doniosłe znaczenie egzystencjalne. Wybrane filmy, polskie i zagraniczne, należą do przedstawień znanych i wielokrotnie docenionych przez krytykę filmową i widzów. Muzyka stanowiąca podkład każdego z podcastów pochodzi ze ścieżek dźwiękowych poszczególnych filmów.
„Filozofia w filmie” to seria 6 podcastów, z których każdy poświęcony jest przedstawieniu wątków filozoficznych obecnych w wybranych fabułach filmowych. Film, podobnie jak inne wytwory ludzkiej kultury, niejednokrotnie zawiera problematykę, którą można zaliczyć do zagadnień filozoficznych. Nie jest ona w filmie przedstawiona w sposób systematyczny i całościowy. Z natury rzeczy jest ona zazwyczaj jedynie zasygnalizowana lub ukazana fragmentarycznie. Jednak z powodu obrazowego charakteru przedstawień filmowych ich przekaz artystyczny i kulturowy ma istotne znaczenie, gdyż zyskuje szeroką popularność i oddźwięk społeczny. Celem serii podcastów jest więc krótkie zaprezentowanie treści filozoficznych obecnych w wybranych w filmach oraz ich rozwinięcie, pokazanie związków z życiem codziennym, a także wskazanie na czym polega ich doniosłe znaczenie egzystencjalne. Wybrane filmy, polskie i zagraniczne, należą do przedstawień znanych i wielokrotnie docenionych przez krytykę filmową i widzów. Muzyka stanowiąca podkład każdego z podcastów pochodzi ze ścieżek dźwiękowych poszczególnych filmów. read more read less
 • Nauka i religia, czyli o ludzkim poszukiwaniu sensu. Film „Dekalog 1” (1988), reżyseria Krzysztof Kieślowski.
  6 Nov, 2022 - 17:15
 • Jednostka i system, czyli czy warto pozostać sobą. Film „Trzy dni Kondora” (1975), reżyseria Sydney Pollack
  6 Nov, 2022 - 14:24
 • Przeznaczenie, czyli o przypadkowości zdarzeń. Film „Przypadek” (1987), reżyseria Krzysztof Kieślowski
  6 Nov, 2022 - 15:25
 • Racjonalność, czyli o Homo sapiens. Film „Dwunastu gniewnych ludzi” (1957), reżyseria Sydney Lumet (remark: 1997, reżyseria William Friedkin
  6 Nov, 2022 - 13:49
 • Ludzki duch, czyli o dwóch rodzajach redukcjonizmu. Film „Wyspa” (2006), reżyseria Paweł Ługin
  6 Nov, 2022 - 15:03
 • Tajemnica, czyli ludzka wielowymiarowość. Film „Szarlatan” (2020), reżyseria Agnieszka Holland
  6 Nov, 2022 - 15:53
 • There are no episodes.
Loading