00:00
60:26
Dolap Mehemt, bu Yakarca Show'da ayrılıklardan dem vuruyor.
Dolap Mehemt, bu Yakarca Show'da ayrılıklardan dem vuruyor. read more read less

7 months ago #bozyaka, #dolapmehmet, #hollanda, #izmir, #karavan, #komedi, #komik, #meyhane, #meyhanemuhabbeti, #radyo, #sohbet, #yakarcashow