00:00
13:32
Hold pusten mens du lytter til denne episoden. Hvis du kan, må jeg revurdere min relasjonelle orientering.
Hold pusten mens du lytter til denne episoden. Hvis du kan, må jeg revurdere min relasjonelle orientering. read more read less

2 years ago #aktivisme, #dualisme, #ego, #enhet, #felt, #feltteori, #fritzperls, #gestaltbønnen, #gestaltterapi, #helhetstenkning, #holisme, #ikkedualisme, #individualisme, #mystikk, #rasisme, #relasjonellpsykoterapi, #relasjonellterapi, #relasjoner, #thichnhathanh