00:00
35:17
Hovedloven - En lov værd at omfavne

I sommeren 2023 forventes en ny lov at træde i kraft, som går under navnet ”Hovedloven”. Loven har til formål at gøre det nemmere at samtænke indsatser på tværs af den nuværende lovgivning. Loven er i særlig grad relevant, når der skal findes gode løsninger til borgere med komplekse problemer, f.eks. borgere, der både har indsatser fra Jobcenteret og fra Socialforvaltningen.

”Man kan sige det på den måde, at vi i kommunerne i mange år har efterspurgt en sammenhængende lovgivning frem for en lov om sammenhæng… nu har vi fået noget af det, og så er det vigtigt, at vi tager imod det”, siger direktør i Ballerup kommune Mette Vaaben Mortensen om den politiske aftale om Hovedloven.

Partner i Mobilize Dorte Bukdahl har inviteret direktør for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune, Mette Vaaben Mortensen, og programchef for Frontløbernetværket Janne Koefoed Jørgensen ind til en snak om, hvad den nye Hovedlov går ud på. Hovedloven indeholder nogle nye bestemmelser, der vil lette det helhedsorienterede arbejde på tværs af forvaltninger. Samtidig ligger loven op til et nyt mindset i forståelsen af kommunens rolle, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov, når der skal findes gode løsninger.

I podcasten vil vi forsøge at forstå Hovedlovens potentiale, og hvad det kræver af en kommune, hvis man skal være ambitiøs i implementeringen af loven.

God lyttelyst!

Månedens gæster: Mette Vaaben Mortensen, direktør for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune og Janne Koefoed Jørgensen, programchef for Frontløbernetværket
Vært: Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting
Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen
Hovedloven - En lov værd at omfavne I sommeren 2023 forventes en ny lov at træde i kraft, som går under navnet ”Hovedloven”. Loven har til formål at gøre det nemmere at samtænke indsatser på tværs af den nuværende lovgivning. Loven er i særlig grad relevant, når der skal findes gode løsninger til borgere med komplekse problemer, f.eks. borgere, der både har indsatser fra Jobcenteret og fra Socialforvaltningen. ”Man kan sige det på den måde, at vi i kommunerne i mange år har efterspurgt en sammenhængende lovgivning frem for en lov om sammenhæng… nu har vi fået noget af det, og så er det vigtigt, at vi tager imod det”, siger direktør i Ballerup kommune Mette Vaaben Mortensen om den politiske aftale om Hovedloven. Partner i Mobilize Dorte Bukdahl har inviteret direktør for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune, Mette Vaaben Mortensen, og programchef for Frontløbernetværket Janne Koefoed Jørgensen ind til en snak om, hvad den nye Hovedlov går ud på. Hovedloven indeholder nogle nye bestemmelser, der vil lette det helhedsorienterede arbejde på tværs af forvaltninger. Samtidig ligger loven op til et nyt mindset i forståelsen af kommunens rolle, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov, når der skal findes gode løsninger. I podcasten vil vi forsøge at forstå Hovedlovens potentiale, og hvad det kræver af en kommune, hvis man skal være ambitiøs i implementeringen af loven. God lyttelyst! Månedens gæster: Mette Vaaben Mortensen, direktør for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune og Janne Koefoed Jørgensen, programchef for Frontløbernetværket Vært: Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen read more read less

about 1 year ago #devildeproblemer, #ledelse, #ledelsesalmanakken, #organisering, #påtværs, #strategi, #værdi