Settings
Light Theme
Dark Theme

OMwT2 032 - Słowo ma znaczenie

OMwT2 032 - Słowo ma znaczenie
Aug 31, 2021 · 18m 14s

Poloniusz: Cóż to czytasz, Mości Książe? Hamlet: Słowa, słowa, słowa. Gdyby Szekspir dzisiaj budował ten dialog, być może współczesny Hamlet słów by już nie czytał, lecz ich słuchał. Znaczenie słowa...

show more
Poloniusz: Cóż to czytasz, Mości Książe?
Hamlet: Słowa, słowa, słowa.
Gdyby Szekspir dzisiaj budował ten dialog, być może współczesny Hamlet słów by już nie czytał, lecz ich słuchał. Znaczenie słowa mówionego rośnie, jego udział stale się zwiększa, o czym przypominamy, przywołując coroczne badanie Edison Research i NPR "Spoken Word Audio Report". W oparciu o dane z innych raportów i badań, próbujemy także dociekać, skąd bierze się wzrost roli formatów słownych w przestrzeni radiowej i internetowej.
show less
Information
Author R. Sączek i M. Dobrzański
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search