Settings
Light Theme
Dark Theme

Ochrona danych osobowych - Witold Chomiczewski, ekspert ds. ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych - Witold Chomiczewski, ekspert ds. ochrony danych osobowych
May 6, 2022 · 44m 56s

Gościem czternastego odcinka serii podcastów „Prawie prawniczo” jest radca prawny Witold Chomiczewski, specjalizujący się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii oraz e-Commerce i marketingu internetowym. Mecenas opowiada o...

show more
Gościem czternastego odcinka serii podcastów „Prawie prawniczo” jest radca prawny
Witold Chomiczewski, specjalizujący się w prawie IT, danych osobowych i nowych
technologii oraz e-Commerce i marketingu internetowym.

Mecenas opowiada o ochronie danych osobowych konsumentów w kontekście zarówno
rozmów z telemarketerami, gdzie stosowane są nieuczciwe praktyki, jak i udzielanych zgód
marketingowych, m.in. na bannerach z prośbą o akceptację cookies. Wyjaśnia również skąd
telemarketerzy czerpią dane osobowe, jak należy weryfikować podejrzane numery telefonów,
w jaki sposób prawnie chronić dane osobowe, a także czy należy uznać numer telefonu za
danę osobową.

Ponadto radca prawny Witold Chomiczewski wskazuje, jakie środki prawne może podjąć
konsument, w celu ochrony danych osobowych i dochodzenia roszczeń w przypadku
wystąpienia naruszeń. Jednym z wartych poświęcenia uwagi rozwiązań jest możliwość
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sporządzeniu takiej
skargi istotną rolę odgrywa pomoc radcy prawnego, który rzetelnie przeprowadzi konsumenta
przez szereg wymogów formalnych, w celu najlepszego zabezpieczenia jego interesu
i ochrony praw.

Ochrona danych osobowych to ochrona informacji dotyczących osób fizycznych przez
podmioty, które nimi dysponują. Są to zatem wszelkie regulacje prawne dotyczące tworzenia
i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na
celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności. Należy wspomnieć, że w Polsce
10 maja 2018 roku Sejm RP VIII kadencji uchwalił nową ustawę o ochronie danych
osobowych, która zastąpiła ustawę z 1997 roku.
Zapraszamy do słuchania i oglądania.

„Prawie prawniczo” to cykl podcastów, który uruchomiła Krajowa Izba Radców Prawnych.
Prowadzącym rozmowy jest Tomasz Palak, radca prawny z Gdańska, członek Komisji
Promocji Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych, obecny w mediach społecznościowych
i od lat popularyzujący wiedzę na temat zawodu radcy prawnego.

Więcej na temat serii podcastów: https://kirp.pl/prawie-prawniczo-nowy-projekt-kirp-do-
sluchania-i-ogladania/
show less
Information
Author Krajowa Izba Radców Prawnych
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search