Settings
Light Theme
Dark Theme

Hvorfor Anette Prehn arbejder med hjernens spilleregler - og hverken neuromarketing eller adfærdsdesign

Hvorfor Anette Prehn arbejder med hjernens spilleregler - og hverken neuromarketing eller adfærdsdesign
Oct 24, 2023 · 30m 39s

Velkommen til podcasten HJERNESMART. Denne episode handler om, hvorfor jeg - Anette Prehn - arbejder med Hjernesmart og hverken med neuromarketing eller nudging/adfærdsdesign. Desuden bliver du indledningsvist klogere på neuroplasticitet...

show more
Velkommen til podcasten HJERNESMART. Denne episode handler om, hvorfor jeg - Anette Prehn - arbejder med Hjernesmart og hverken med neuromarketing eller nudging/adfærdsdesign. Desuden bliver du indledningsvist klogere på neuroplasticitet gennem tre nedslagspunkter i dens forskningsmæssige historie.

Hjernen er formbar og foranderlig igennem hele livet - og det er netop denne formbarhed, det hjernesmarte univers formidler til voksne, unge og børn fra alle dele af samfundet og egne af landet. Mit motto er "forskning til folket" - jeg har folkeoplysning på sinde, hvorfor jeg også omtaler mig som en "videns-iværksætter"; en, der giver viden ben at gå på ved at omsætte den til gavn for mennesker:

"Hjernens spilleregler gælder på tværs af, hvem vi er som individer. De har noget kollektivt i sig. De almengør os. Der er logikker for, hvordan vi f.eks. reagerer, når vores trusselsrespons i hjernen bliver overvældet, eller vi oplever noget, der minder om noget, der var farligt engang. Der er også logikker for, hvordan formbarheden udtrykker sig i hjernen. Jeg skaber metaforer for dette, f.eks. sammenligner jeg netværket i hjernen med stier i en skov, og det har jeg 25 principper for nu, som mennesker let kan forstå, huske og anvende, og som hjælper med at træffe hensigtsmæssige valg i hverdagen."

Om mit formidlingsarbejde, siger jeg i episoden:

"Du kan godt betragte mig lidt som en Robin Hood, der løber ind i forskernes Elfenbenstårn og kigger mig omkring og spørger: "Hvad er der derinde, som er SÅ vigtigt, at det skal ud at arbejde blandt almindelige mennesker i alle aldre?" HJERNESMART tager bestik af hjernens spilleregler og erkender at vi nemt kan være hjerneklodsede som mennesker (specielt hvis vi har til gode at lære hjernens spilleregler at kende). Hjernen kører efter bestemte logikker. Der er naturligvis variationer på tværs af individer, men der er også almene principper for, hvordan menneskers hjerner fungerer og hvad det betyder ind i socialt samspil med andre og med én selv."

"Det er det, der ligger mig på sinde. Det er i virkeligheden indignation - uretfærdighedsfølelse - der bliver trigget i mig, når jeg erkender, at der er mange, der stadig har til gode at lære hjernens spilleregler at kende. Jeg ønsker at bidrage til en frisættelse af den enkelte - både i sig selv men så sandelig også i de fællesskaber, som betyder så meget for os som sociale væsener. Vi kan trække på hjernens spilleregler i vores sociale fællesskaber. Vi kan bedre forstå, hvorfor vi reagerer, som vi reagerer. At nogle går i baglås, at nogle bliver rasende, at andre bliver smaddernervøse. Hvorfor vi - når vi møder en bestemt person igen og igen - måske får ondt i maven hver gang, eller bliver rigtig glade og smilende. Hvad er det der sker i det samspil mellem mennesker? Hvorfor er det, at der er nogen, vi nærmest ikke kan forstå og synes slet ikke hører hjemme i vores biks? Hvad er det, der er på spil - og hvad har det af implikationer for vores kommunikation, vores måde at være sammen på og vores måde at arbejde sammen på for et fælles mål? Det, jeg arbejder med, spiller rigtig meget ind i mental sundhed, læring, præstationer, samarbejde og trivsel."

Anette Prehn er sociolog, forfatter til mere end 20 bogtitler og foredragsholder.
Læs mere på www.hjernesmart.dk
God lytte- og læringslyst!
show less
Information
Author Anette Prehn
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search