Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

HJERNESMART

 • Hvordan lærer vi børn at tabe - og vinde? Interview med Anette Prehn

  4 APR 2024 · Mange børn oplever det som en statustrussel - at de taber ansigt, eller mister noget - når de taber. Det kan aktivere amygdala, hjernens trusselsrespons, ganske meget. Men hvilke erkendelser og mentale strategier kan hjælpe et barn til bedre at kunne tabe - og vinde - på en hensigtsmæssig og "bæredygtig" måde? Det fortæller Anette Prehn om i podcastepisoden fra ”Pædagogisk kvarter”, hvor hun er i samtale med Anja Kristine Hvidberg Olsen og Niels Svanborg.  Blogindlægget, der afstedkom samtalen, finder du her:  https://hjernesmart.dk/til-barnet-der-altid-vil-vinde/ Samtlige tre episoder med Anette Prehn fra podcasten "Pædagogisk kvarter" finder du her:  - Hvad er hjernesmart pædagogik? https://bit.ly/3PMdX4p - Bruger du "væk fra" eller "hen imod" sprog? https://bit.ly/3VFt6Z2 - Hvordan lærer vi børn at tabe og vinde? https://bit.ly/49mbX9Y God lytte- og læringslyst! www.hjernesmart.dk
  19m 29s
 • De samfundsmæssige grunde til at lære Framestorm - oplæst uddrag af FLIP

  21 MAR 2024 · Tre centrale karakteristika løber som en rød tråd igennem menneskets liv i det 21. århundrede: forandring, fremtidståge og friktion. Det er nemt at miste pusten og føle, at man halser bagefter. Og det forudsætter en stor kognitiv fleksibilitet at kunne få det bedste ud af det, som livet nu engang byder på - og samtidig bevare en kerne af indre ro, integritet og proaktivitet. Episoden her er et oplæst kapitel fra (lyd)bogen FLIP. Den introducerer Framestorm, en registreret metode udviklet af Anette Prehn, som optræner evnen til at reframe, omfortolke, skabe ny mening. Anette Prehn – der har udviklet Framestorm-metoden – er sociolog, forfatter til mere end 20 bogtitler og foredragsholder. Du kan tilmelde dig et Framestorm-kursus her: http://www.hjernesmart.dk/framestorm-kurser eller læse mere om Anettes generelle arbejde på http://www.hjernesmart.dk/ God lytte- og læringslyst!
  30m 53s
 • "Jeg har ret, og du er en idiot!" - giv koldkrigs-logikken en gang Framestorm

  7 MAR 2024 · Mange af os kommer til at bedrive "koldkrigs-logik" i vores personlige liv: "Jeg har ret, og du er en idiot!" Måske vil vi ikke direkte formulere det sådan, fordi vi har en vis dannelse - og tak for det. Men den indre dom, vi fælder, er i tråd med dette. Vi har tit forelsket os i vores eget perspektiv og behøver udfordring for at betragte bredere. Trin 2 i Framestorm-metoden hjælper med dette. Faktisk er det trin én lang leg med fortolkninger. I episoden her, bliver du klogere på, hvorfor Anette Prehn står fast på, at du skal op på mindst 15 og gerne 30 omfortolkninger i en Framestorm. Og hvorfor det er så vigtigt - i dit relationelle liv - at bevæge dig skridtet videre end: - problem/udfordring - forkert/rigtig - sort/hvidt - enten/eller Episoden berører også, hvordan Framestorm hjælper mennesker med at gå fra at føle sig som et gidsel af egne følelsesmæssige mønstre - vrede, angst, nervøsitet, uretfærdighedsfølelse, baglås - til at blive mere frisat mentalt. Via Framestorm-metoden bevidner Anette Prehn - som facilitator og underviser - dette igen og igen: Et uendeligt meget større meningsrum - til gavn for den enkelte og de fællesskaber, vi er indlejret i.  En kursist på Framestorm-kurset udtrykte det engang sådan her: "Dette kursus bør være alle forundt! På kurset fik jeg hjælp til at forandre en fortolkning, som har været enormt begrænsende og hæmmende i mit liv. Uanset hvor meget jeg gerne ville, at det skulle være anderledes, hang jeg fast i en drænende frame, der låste min adfærd og begrænsede mine handlemuligheder ... Framestorm er et stærkt værktøj, der giver stor forløsning!” Læs mere om Framestorm her: www.hjernesmart.dk/framestorm-kurser God lytte- og læringslyst!
  31m 1s
 • Skift briller, når noget driller - Anette Prehn fortæller om Framestorm-metoden

  22 FEB 2024 · Skift briller, når noget driller! Sådan lyder mottoet for Anette Prehns registrerede metode, Framestorm. En Framestorm er en "mindset brainstorm" - eller en brainstorm på, hvilke mulige perspektiver en svær situation kan betragtes fra. Når du Framestormer, kommer du op på mindst 15 og gerne 30 eller flere omfortolkninger af en situation/person/relation/opgave, du ellers godt kan føle dig ret så låst i. Framestorm-metoden består af tre trin: - Frame-Følelser-Fremtid - Framestorm - Favoritter og Framestorm-delen (trin 2) aktiverer en lille håndfuld af i alt 50 kraftfulde perspektiver. Stille og roligt og henad vejen lærer personen, der Framestormer, at forsone sig med det, der er SINDSSYGT udfordrende. Det sker ved at lære og tilvænne sig at være "i stue" med tematikken med amygdala i ro (dvs. uden at gå i panik, i vredesudbrud eller lignende). Du kan komme på kursus i metoden her: www.hjernesmart.dk/framestorm-kurser/ Du kan også opsøge nogle af Anette Prehns reframing-materialer: - FLIP (bog og lydbog) - Tag nye billeder med hjernen (minibog) - Udbryderkongen og indbrudstyven (billedbog) - Lille Stens rejse (billedbog) - Skift briller, når noget driller (kortspil) God lytte- og læringslyst! www.hjernesmart.dk
  30m 50s
 • Din fantastiske, plastiske hjerne - oplæst uddrag af FLIP

  22 FEB 2024 · Episoden her er et oplæst kapitel fra (lyd)bogen FLIP. Den introducerer Framestorm, en registreret metode udviklet af Anette Prehn, som optræner evnen til at reframe, omfortolke, skabe ny mening. Anette Prehn – der har udviklet Framestorm-metoden – er sociolog, forfatter til mere end 20 bogtitler og foredragsholder. Du kan tilmelde dig et Framestorm-kursus her: http://www.hjernesmart.dk/framestorm-kurser Eller læse mere om Anettes generelle arbejde på http://www.hjernesmart.dk/ God lytte- og læringslyst!
  38m 51s
 • "Som at drikke champagne" - Framestorm transformerer mor-datter relation

  8 FEB 2024 · Charlotte Carrington er Senior Process Manager ved LEGO. Hun deltog i september 2023 i et Framestorm-kursus hos Anette Prehn og fik hul igennem til helt nye perspektiver på en tematik, som havde været svær for hende længe. Nemlig relationen til teenagedatteren. Charlotte beskriver sine aha’er i Framestorm-processen sådan her: ”Det var som at drikke champagne. Det brusede lige pludselig i kroppen. Og det gik bare rigtig stærkt.” Framestorm-metoden er en registreret metode til at løsne op for konflikter og misforståelser og tage ansvar for nye veje i dine relationer til andre mennesker. Den er udviklet af Anette Prehn, der står bag HJERNESMART. Framestorm-metoden baserer sig på solid, anvendt hjerneforskning, der gør hjernen til en medspiller i stedet for modspiller. Du opdager nye måder at angribe og bearbejde problemer på. Du styrker din mentale båndbredde. Du gør hjernen til en medspiller i stedet for en modspiller. Og du trænes op i at omfortolke, også kaldet reframe, på måder, der er konstruktive og beroligende. Charlotte fortæller bl.a., hvordan hun på afgørende styregruppemøder i sin organisation er i stand til at regulere sin indre tilstand og finde værdi og mulig læring selv i irriterende situationer. I samtalen fortæller Charlotte i det hele taget, hvordan hun ”finder en anden ro” gennem værktøjskassen fra Framestorm. Konkret benytter hun hver dag kortene ”Skift briller, når noget driller”, der udleveres på kurset. Charlotte fortæller, at hun altid har kortene med på arbejde i LEGO. De rummer samtlige 50 perspektiver fra Framestorm-metoden, og de kan enten trækkes tilfældigt på skift eller opøves bevidst og grundigt over tid. Henad vejen opnår du dermed en større ”kognitiv fleksibilitet”, dvs. evne til at bruge dine mentale ressourcer til at få det bedste ud af det, livet nu engang byder på: Mental kompetenceudvikling iklædt analyse, kreativitet, systematik og glimt i øjet. Charlotte fortæller i samtalen, hvordan hun tænkte: ”Hold da op, skal der ikke mere til?” da hun framestormede på kurset. Dels betød Framestormen en fra-det-ene-øjeblik-til-det-næste-forandring i relationen til datteren: ”Det gjorde en KÆMPE forskel for mig. Og en KÆMPE forskel i min relation til min teenagedatter. Helt vildt!” Dels konstaterer Charlotte, at det har ændret hendes selvforståelse: ”Det, at jeg synes, jeg er blevet en bedre medarbejder, et bedre menneske, af at have været med på Framestorm, det er i sig selv fantastisk.” Om kurset siger hun: ”Der var så god en aura og dynamik i det, og det var rare omgivelser. Det er hele konceptet, der fungerer for mig. Det at det er nemt at tage med i sin hverdag, når man kommer tilbage – det betyder rigtig meget, fordi jeg har også været på mange kurser, hvor man lærte noget, man syntes var rigtig godt, men når man kom tilbage, så nåede man ikke at tage det i brug, fordi det var for svært at tage i brug, eller man skulle sætte sig ned og bruge for meget energi på det. Men her var det noget, man konkret kunne gå hjem og gøre lige med det samme. Eller man gjorde det med det samme ubevidst, fordi man arbejdede med det koncentreret i tre dage. Det er fantastisk.” Framestorm-metodens motto er: ”Skift briller, når noget driller”. Vi skifter briller gennem en øjenåbnende udforskning af mulige, meningsskabende fortolkninger. Her vælger personen, der framestormer, typisk 3-4 perspektiver af 50 mulige og får dermed betragtet den drilske situation fra mange, forskellige og ofte også provokerende vinkler. Dermed bedrives det, som Anette Prehn kalder ”selvdrilleri”: Hvor man udfordrer sin egen, nuværende forståelse af en situation, person eller opgave. Opdager blinde vinkler. Og åbner op for og nysgerrigt udforsker andre opfattepositioner. Lidt ligesom hvis vi lod en drone med kamera flyve hen til en tematik, og filme den fra de forskellige sider, langt fra, tæt på, oppefra, nedefra, fra diverse skæve vinkler osv. Anette Prehn – der har udviklet Framestorm-metoden – er sociolog, forfatter til mere end 20 bogtitler og foredragsholder. Du kan tilmelde dig et Framestorm-kursus her: http://www.hjernesmart.dk/framestorm-kurser Eller læse mere om Anettes generelle arbejde på http://www.hjernesmart.dk/ God lytte- og læringslyst!
  37m 55s
 • Fra social fobi til scenevant foredragsholder - interview med Anette Prehn

  25 JAN 2024 · Denne episode rummer et interview med Anette Prehn til podcasten Psykologen i øret, som psykolog Birgitte Sølvstein står bag. Birgitte Sølvstein omtaler episoden sådan her: "Anette Prehn om at lære hjernens spilleregler at kende, om at overvinde angst og trampe nye hjernestier hen mod forbundethed og trivsel. - Har du oplevet angst i forbindelse med sociale situationer? - Har du oplevet præstationspres, selvkritik, stress, angst eller håbløshed? Så har du sandsynligvis oplevet, hvordan hjernen og hele nervesystemet pludselig kan opleves som en modspiller. Vi er udstyret med en hjerne, som – når vi kender dens spilleregler – kan mange fantastiske ting. Men som også kan stå i vejen for os og ødelægge vores trivsel. I dag har jeg inviteret Anette Prehn ind som gæst i podcaststudiet. Hun er en dygtig formidler, når det kommer til at forstå, hvordan vi ændrer vaner og overvinder udfordringer. Det var en stor fornøjelse at møde hende, og jeg glæder mig til at dele vores samtale her. Anette Prehn brænder for at formidle anvendt hjernevidenskab til folket, så vi kan bruge den i dagligdagen. https://hjernesmart.dk/ er sociolog, videnskabsformidler, foredragsholder og forfatter til en lang række bøger, heriblandt https://www.saxo.com/dk/hjernesmarte-boern_anette-prehn_indbundet_9788771592474, https://www.saxo.com/dk/hjernesmart-ledelse_anette-prehn_haeftet_9788772007557 og https://www.saxo.com/dk/flip_anette-prehn_haeftet_9788772007410 samt https://www.saxo.com/dk/det-syngende-menneske_anette-prehn_haeftet_9788774674528 Hun har været formand for Stresspanelet, har vundet priser for sine formidlingevner og har en særlig evne til at forvandle kompleks videnskab til letforståelige ord og brugbare begreber. I denne samtale kan du lære Anette og hendes baggrund at kende. Vi kommer vidt omkring og kommer bla. ind på: - Hvordan Anettes opvækst blandt almindelige mennesker motiverede hende til at formidle forskning bredt ud - Anettes vilde rejse fra social fobi til scenevant foredragsholder - Hvordan selvkritik og kritik af andre hænger sammen - Hvordan vi tramper nye stier i hjernen – og hvorfor det kræver øvelse - Om at det at tackle frygt og fordømmelse som en vej hen til forbundethed og mening - Korsang og andet godt :)" Anette Prehn er sociolog, forfatter til mere end 20 bogtitler og foredragsholder. Læs mere på www.hjernesmart.dk God lytte- og læringslyst!
  1h 5m 49s
 • Virker dine medarbejdere ForandringsUvillige?

  18 JAN 2024 · Hvad betyder din rolle som leder for medarbejdernes reaktioner i forandringsprocesser? Hvilke roller er til rådighed for dem, når du f.eks. kommer til at virke jubeloptimistisk? Denne episode af HJERNESMART risikerer at udfordre din selvforståelse. Anette Prehn - forfatter til Hjernesmart ledelse - forklarer, at når du som leder tager rollen, som den der i forandringens kastevinde virker afklaret med, hvad end der byder sig til … tilbyder du en ret rigid rolle til dine medarbejdere. De fleste medarbejdere nu til dags er - og betragter sig selv som værende – ret begavede. Hvilke roller er tilbage til den medarbejder, der ønsker at ære værdien Nuancer, hvis du stiller dig på en yderfløj? Ja, rigtig gættet: En plads på den anden yderfløj, som den med det kritiske blik, der formulerer spørgsmål, du tilsyneladende ikke giver opmærksomhed til. I det øjeblik du tør være mere sårbar og efterspørge nuanceret sparring, inviterer du medarbejderne mere bredspektret på banen. Episoden her inviterer til, at du reflekterer over, hvad det betyder, at du indtager scenen – spillet imellem jer i organisationen – på den måde, du gør det. God lytte- og læringslyst! www.hjernesmart.dk
  28m 48s
 • Sur stodder? Sådan reframer du irriterende kunder vha. Framestorm-metoden

  4 JAN 2024 · Sådan ”reframer”, dvs. omfortolker, du trælse kunder og bevarer ryggen rank. Skift briller, når noget driller! I denne episode af HJERNESMART stifter du bekendtskab med Framestorm, som booster menneskers kognitive fleksibilitet. Det er en registreret metode udviklet af Anette Prehn. Hun har beskrevet metoden grundigt i bogen ”FLIP” og underviser i den både på åbne og på skræddersyede kurser: www.hjernesmart.dk/framestorm-kurser Evnen til kognitiv fleksibilitet - dvs. at kunne skifte perspektiv og se en udfordring fra mange sider - korrelerer med kommerciel succes i organisationer. Alligevel er det en særdeles svag muskel mange steder. Framestorm er en 360 graders mindset-brainstorm, der – med hjernens mange julelege og fælder in mente – viser vej til at kunne se en situation, en person eller en opgave fra mange øjenåbnende perspektiver. En Framestorm-proces består af tre trin: - Frame - Følelse - Fremtid - Forventningsafklaring - Framestormen ud fra 3-4 perspektiver af 50 mulige (hvilket fører til 15-100 omfortolkninger) - Favoritter (valg af 1-2 omfortolkninger) En af de kraftfulde omfortolkninger, som Framestormen i denne episode byder på, er denne: ”Der er gode grunde til, at mennesker i en retssal både har en anklager og en forsvarer.” Omfortolkningen er et godt eksempel på det selvdrilleri, der ligger i Framestorm-universet. At vi tør se på de perspektiver, vi har "forelsket" os i med (selv)ironi og blik for noget af alt det meget, "forelskelsen" gør os blinde for. Begavede mennesker framestormer systematisk og tilbagevendende. De mærker, at det er en form for hjerne-yoga, der strækker mulighedsrummet betragteligt ud, og at det udfordrer deres begavelse alt for lidt at køre rundt i de samme, vante opfatte-cirkler. Ud af boksen og ind i en verden med flere nuancer. God lytte- og læringslyst! www.hjernesmart.dk
  24m 37s
 • Når amygdala går online - samtale med Grundfos-leder Stine M. Jensen

  21 DEC 2023 · Grundfos. En tidlig oktober-morgen. En IT Senior Manager. Og en stabel HJERNESMART-bøger til signering. Et tilfældigt møde førte til samtalen her. Stine M. Jensen samtaler med Anette Prehn om, hvordan hun konkret oversætter HJERNESMART til ledelse og selvledelse samt samspil i virksomheden og på hjemmefronten. Hun taler særligt om, hvad hun gør, når hun mærker, at amygdala ”går online”.Hør Stine fortælle om: - At gå i den andens sko, i stedet for at forblive uforstående og forurettet - Succestangentens kraft, når omstændighederne virker overvældende - Hvad det har gjort for Stine som leder at lære begreberne indgruppe og udgruppe at kende - De mange gode effekter af HJERNESMART i Stines familie, bl.a. via amygdala-værktøjerne I sidste halvdel af episoden taler Stine om, hvad familien har lært af HJERNESMART: ”Vi er generelt blevet lidt mere eftertænksomme i sproget, omkring hvad vi gerne vil fremme i stedet for begrænse. Vi bruger ’Midlertidighedens sprog’ især i forbindelse med lektiehåndteringen, når noget er svært. ’Det her, det kan jeg ikke finde ud af!’ ’Nej, det er korrekt, for du ikke har lært det endnu. Skal vi prøve at kigge på det sammen? For så kan du det sikkert i morgen.’ På den måde kan man signalere, at der ikke er noget, der er statisk og give håb, tro og kom igen-evne. Men dét der med at prøve at lyse på i hjernen, som vi gerne vil have mere af. Og jo, jeg kommer også tit ud på Rumlerillen, men så retter jeg op igen. Der er ikke noget, der er perfekt.” Stine har læst bøgerne ”Hjernesmart ledelse”, ”Hjernesmarte børn” (som hun i øvrigt kalder ”en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst”), ”Hjernesmart pædagogik” og "Afledte effekter". Hun og familien har også læst ”Hjernevenner”, ”et fantastisk værk, som alle børn burde læse på et eller andet tidspunkt.” Hun og familien bruger også "Fem hjernesmarte plakater" fra Dafolo Forlag. Episoden her er en del af "HJERNESMART I VERDEN", hvor Anette Prehn taler med læsere om den konkrete anvendelse og værdi af de hjernesmarte værktøjer. God lytte- og læringslyst! www.hjernesmart.dk
  1h 26s

Velkommen til podcasten Hjernesmart om hjernens spilleregler. Podcasten hjælper dig med at få hjernen på dit hold – både din egen hjerne og andres. Du lærer bl.a. at vende overspringshandlinger...

show more
Velkommen til podcasten Hjernesmart om hjernens spilleregler. Podcasten hjælper dig med at få hjernen på dit hold – både din egen hjerne og andres. Du lærer bl.a. at vende overspringshandlinger til indsigter, tage følelser med et gran salt, bedrive ledelse og selvledelse med hjernen in mente og få glæde af jordnære værktøjer i din familie og din organisation. Du lærer også at gennemskue hjernens mange julelege og gå afsted på mere hjernesmarte stier, når du f.eks. rammes af svære følelser, overtænker eller dømmer dig selv eller andre ude.

Anette Prehn er sociolog, foredragsholder og forfatter til mere end 20 bøger om hjernens spilleregler. Hun var den første i Danmark til at undervise i NeuroLeadership, det vil sige anvendt hjerneforskning for ledere og medarbejdere. Det er Anette Prehns ambition at lave fremragende og jordnær videnskabsformidling. Det gør hun bl.a. i sin HJERNESMART-trilogi - en række bestseller-bøger om hjernens logikker - og nu også i podcasten her.

www.hjernesmart.dk
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search