Settings
Light Theme
Dark Theme

Hillingsø: Civile har sat Forsvaret ud af spil

Hillingsø: Civile har sat Forsvaret ud af spil
Support
Mar 26, 2024 · 41m 34s

Set med en gammel og garvet generals øjne er verdenssituationen mere end dyster. Warszawa-pagten er fortid, men de angrebsplaner, de havde mod Danmark, er ikke fortid, for kysterne, terrænet og...

show more
Set med en gammel og garvet generals øjne er verdenssituationen mere end dyster. Warszawa-pagten er fortid, men de angrebsplaner, de havde mod Danmark, er ikke fortid, for kysterne, terrænet og truslerne er de samme.  

Det mener generalløjtnant Kjeld Hillingsø, som har været soldat under hele den kolde krig og med dyb skepsis oplevet Forsvarets transformation efter Berlinmurens fald og fokusskiftet mod terrorbekæmpelse.  

Han begyndte i Forsvaret i 1954, og vi mødte ham på et af hans karrieres faste holdepladser i november 2023, Gothersgades Kaserne i København, og her afleverer han blandt andet denne bredside mod indretningen af Forsvarets ledelse: 

 ”Man fremmede DJØF’ere og andre civilister. Man neddroslede antallet af officerer i Forsvarsministeriet og førte flere og flere civile ind og - hvad der var helt bedrøveligt og meget forkert - man skar forsvarschefens stilling ned, så i stedet for at have kommandoen over hele forsvaret og alle grene af forsvaret, så gjorde man ham udelukkende til operativ chef. Der blev oprettet en række styrelser som skulle drøfte med hinanden. Enhver, der har studeret krigshistorie ved, at et diskussionsforum som ledelsesinstrument, det dur ikke. Så i de sidste næsten tyve år har vi faktisk har vi haft et Forsvar, der ikke kunne virke som Forsvar. Man har en departementschef med 100 mand under sig, ham sætter man til at træffe beslutninger og samle informationer til noget, som han ikke aner, hvad han skal bruge til, for han er ikke militært uddannet. Jeg har svært ved at se, at man overhovedet har fået nogen fordele ud af det. Der er ingen god undskyldning for at have lavet systemet om og jeg har vanskeligt ved at se, at det civile overhovedet kan tilføre det militære system noget, som det militære system kan lære af,” siger Hillingsø i denne podcast, der er lavet for Livgardens Historiske Samling og som også indeholder en sjovere del - nemlig en lang række anekdoter fra generalens liv.

Anekdoterne kan opleves hos Livgardens Historiske Samling fra 1. juni 2024 og frem. 
show less
Information
Author Forsvarsfortællinger
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search