00:00
22:19
Pod literą "G" w skórcie ESG kryje się słowo Governance, tłumaczone na polski jako "ład korporacyjny". Pojęcie to znane jest w Polsce od dawna, jednak w kontekście zrównoważonego rozwoju i obowiązku raportacyjnego wynikającego z dyrektywy CSRD na ład korporacyjny musimy spojrzeć szerzej i z nieco innej perspektywy. Jakiej? Jak ład korporacyjny opisać w raporcie zrównowazonego rozwoju?

Naszym gościem jest Piotr Kowalik, of counsel w kancelarii Eversheds Sutherland Poland.

#ESG #raport #esg #zrównoważonyrozwój #governance #csrd #zarządzanie #esrs
Pod literą "G" w skórcie ESG kryje się słowo Governance, tłumaczone na polski jako "ład korporacyjny". Pojęcie to znane jest w Polsce od dawna, jednak w kontekście zrównoważonego rozwoju i obowiązku raportacyjnego wynikającego z dyrektywy CSRD na ład korporacyjny musimy spojrzeć szerzej i z nieco innej perspektywy. Jakiej? Jak ład korporacyjny opisać w raporcie zrównowazonego rozwoju? Naszym gościem jest Piotr Kowalik, of counsel w kancelarii Eversheds Sutherland Poland. #ESG #raport #esg #zrównoważonyrozwój #governance #csrd #zarządzanie #esrs read more read less

3 months ago #biznes, #csrd, #esg, #esrs, #governance, #prawo, #raport, #raportzrównoważonegorozwoju, #zarządzanie, #zrównoważonyrozwój