Als het systeem niet past; in gesprek met Sima Daoud

Jun 27, 2023 · 1h 16m 28s
Als het systeem niet past; in gesprek met Sima Daoud
Description

In deze podcast ga ik in gesprek met Sima Daoud, oprichtster van de Stichting IQ+. Nadat ik een moeder aan de telefoon had gehad die steeds maar weer in multidisciplinaire...

show more
In deze podcast ga ik in gesprek met Sima Daoud, oprichtster van de Stichting IQ+.

Nadat ik een moeder aan de telefoon had gehad die steeds maar weer in multidisciplinaire overleggen zat, maar waarbij er (met alle gevolgen van dien) niets geregeld werd voor haar zoon, opende ik LinkedIn. Ik zag daar een post van Sima, waarin zij ook haar frustratie uitte over soortgelijke situaties.

Via deze podcast hopen we het bewustzijn bij beleidsmakers en andere betrokkenen te vergroten dat het onderwijssysteem, dat we in Nederland gezamenlijk hebben bedacht, voor veel hoogbegaafde leerlingen niet passend is. Het beleid past vaak niet bij de praktijk, waardoor het realiseren van een aanbod dat echt bij een kind past werkelijk een uitdaging wordt.

De gevolgen kunnen groot zijn. Kinderen ontwikkelen bijvoorbeeld leerproblemen, een angststoornis, een depressie of trauma. Ook voor gezinnen zijn de gevolgen vaak enorm. Veel ouders moeten stoppen met werken, komen in de financiële problemen en de emotionele belasting op gezinnen is onvoorstelbaar.

Daarnaast zijn er bovendien veel leerkrachten die kampen met de gevolgen. Ze voelen zich wanhopig worden, omdat ze zo graag passend onderwijs zouden willen bieden voor alle kinderen in de klas, maar de klassen te groot zijn en ze vaak niet de hulp en ondersteuning geboden krijgen die ze hiervoor nodig hebben. Het gevolg? De gouden mensen binnen het onderwijs geven het op en kiezen voor een andere baan....

Door een breed bewustzijn te creëren, dat passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen geen luxe is, maar pure noodzaak en dat de gevolgen indien dit uitblijft enorm kunnen zijn, hopen we dat dit uiteindelijk lijkt tot begrip. En dat vanuit dat begrip een gezamenlijke, broodnodige, verandering kan starten. Want het kán! Als we ons maar allemaal flexibel opstellen en denken in mogelijkheden - vanuit het talent van het kind!

Voor meer informatie over de Stichting IQ+ kun je terecht op https://www.stichtingiqplus.nl/
show less
Information
Author Marije Hofland
Organization Marije Hofland
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search