00:00
13:06
Në serinë e dytë të UPpodcast, diskutohet për programin më të ri të studimit të biologjisë molekulare në Univeristetin e Prishtinës. Për këtë program Inovativ flasin profesorët Alban Zeneli dhe Ilir Mazreku, duke ofruar të dhënë të detajuara për programin në fjalë që pritet të nisë nga tetori i këtij viti.
Në serinë e dytë të UPpodcast, diskutohet për programin më të ri të studimit të biologjisë molekulare në Univeristetin e Prishtinës. Për këtë program Inovativ flasin profesorët Alban Zeneli dhe Ilir Mazreku, duke ofruar të dhënë të detajuara për programin në fjalë që pritet të nisë nga tetori i këtij viti. read more read less

9 months ago