00:00
20:49
Cand.pæd. og folkeskolelærer Kirsten Baltzer, har udviklet den såkaldte ABC-model til udfordrende undervisning, som er blandt de bedste bud på, hvordan man tilrettelægger sin undervisning, så man også udfordre de bedst begavede elever i klassen - vel at mærke uden at miste eleverne i den tunge ende.

Modellen er langsomt ved at brede sig til folkeskoler over hele landet.

I denne episode fortæller Kirsten Baltzer om sit arbejde med højtbegavede og om den møjsommelige proces med at udvikle ABC-modellen i samarbejde med lærere på da Vinci-linjen i Esbjerg.
Cand.pæd. og folkeskolelærer Kirsten Baltzer, har udviklet den såkaldte ABC-model til udfordrende undervisning, som er blandt de bedste bud på, hvordan man tilrettelægger sin undervisning, så man også udfordre de bedst begavede elever i klassen - vel at mærke uden at miste eleverne i den tunge ende. Modellen er langsomt ved at brede sig til folkeskoler over hele landet. I denne episode fortæller Kirsten Baltzer om sit arbejde med højtbegavede og om den møjsommelige proces med at udvikle ABC-modellen i samarbejde med lærere på da Vinci-linjen i Esbjerg. read more read less

2 years ago