Settings
Light Theme
Dark Theme

A Incógnita de Mateo

A Incógnita de Mateo
Jun 24, 2021 · 8m 58s

Entre os múltiples misterios que encerra a Catedral de Santiago, un dos que máis preguntas ten suscitado ao longo da historia é a biografía do Mestre Mateo. Mateo fixo o...

show more
Entre os múltiples misterios que encerra a Catedral de Santiago, un dos que máis preguntas ten suscitado ao longo da historia é a biografía do Mestre Mateo. Mateo fixo o Pórtico da Gloria, fixo o coro pétreo da catedral, interveu cos seus homes, coa súa escola, ao longo de case corenta anos nas obras máis importantes da basílica, porén, nada sabemos da súa patria, da súa orixe, onde está a súa tumba? Nin sequera podemos dicir si era galego.
show less
Information
Author Radio Ateneo
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search