Settings
Light Theme
Dark Theme

#4 Sławomir Paruch / HR Compliance

#4 Sławomir Paruch / HR Compliance
Dec 16, 2021 · 42m 33s

Mimo obietnic rządu, praca hybrydowa do tej pory nie została uregulowana ustawowo. Sytuacja w jakiej znaleźli się pracodawcy, rodzi wiele wątpliwości prawnych, ale daje też margines swobody na ustalenie wewnętrznych...

show more
Mimo obietnic rządu, praca hybrydowa do tej pory nie została uregulowana ustawowo. Sytuacja w jakiej znaleźli się pracodawcy, rodzi wiele wątpliwości prawnych, ale daje też margines swobody na ustalenie wewnętrznych regulacji. Mecenas Sławomir Paruch, Partner w kancelarii PCS / Littler Global odpowiada na moje pytania dotyczące powrotu do biur i związanych z tym kontrowersji wokół noszenia maseczek, szczepień, a także mobbingu i dyskryminacji, które mogą pojawić się również w modelu pracy zdalnej.

Zapraszam na bardzo rzeczową, ale i miłą rozmowę z uznanym ekspertem i doradcą w dziedzinie prawa pracy, który – co ważne, o zawiłościach prawnych potrafi mówić w sposób przyjazny i zrozumiały. Naszą rozmowę podzieliliśmy na kilka bloków tematycznych:

🕙 1:00 - HR COMPLIANCE:
📍 budowanie firmy, która jest fair,
📍 zapobieganie działaniu pracowników na szkodę firmy w sieci,

🕙 08:16 – PRACA HYBRYDOWA:
📍 uregulowanie pracy zdalnej i hybrydowej,
📍 czy praca hybrydowa może być wpisana w umowę o pracę?
📍 czas pracy i użytkowanie sprzętu w modelu zdalnym,
📍 wypadki w miejscu pracy (domu) / syndrom hulajnogowy,

🕙 15:29 – POWRÓT DO BIUR A SZCZEPIENIA:
📍 czy możemy pytać pracowników czy są zaszczepieni?
📍 zalecenie od lekarza chroniące przez powrotem do pracy biurowej,
📍 kwarantanna a świadczenie stosunku pracy,
📍 promowanie szczepień przez pracodawcę,

🕙 23:45 – PRAKTYKI NA ŚWIECIE:
📍 Włochy / Green Pass jako przepustka do miejsca pracy,
📍 USA / federalny mandat dotyczący szczepień w prywatnych firmach,
📍 maseczki tylko dla niezaszczepionych – prewencja czy dyskryminacja?

🕙 28:43 – SZCZEPIENIA A RODO:
📍dane osobowe, a pytanie pracowników o szczepienia,
📍 czy pracodawca może informować o statusie zaszczepienia pracownika?

🕙 30:25 – MOBBING W MODELU PRACY ZDALNEJ:
📍 na co być wyczulonym w kontekście mobbing versus praca zdalna?
📍 preferowanie pracowników biurowych ponad zdalnych drogą do dyskryminacji?
📍 odmowa włączenia kamerki w trakcie spotkania online,
📍 kontaktowanie się z pracownikami po godzinach pracy jako przejaw mobbingu.
show less
Information
Author Monika Ciesielska
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search