Settings
Light Theme
Dark Theme

#25 Susanna Romantsova / Różnorodność perspektyw

#25 Susanna Romantsova / Różnorodność perspektyw
Jun 14, 2023 · 1h 9m 51s

„Firmy nie generują lepszych wyników z powodu samej obecności osób różniących się od nas w zespole kulturą, płcią, czy wiekiem. Im bardziej zespół jest różnorodny, tym bogatszy jest repertuar poznawczy....

show more
„Firmy nie generują lepszych wyników z powodu samej obecności osób różniących się od nas w zespole kulturą, płcią, czy wiekiem. Im bardziej zespół jest różnorodny, tym bogatszy jest repertuar poznawczy. A bogactwo poznawcze bierze się ze zdobytych doświadczeń związanych z naszą tożsamością, z oglądanych filmów, słuchanej muzyki, bywania w różnych krajach, w różnych związkach. I to bogactwo poznawcze wpływa na naszą perspektywę, perspektywa na kreatywność, a kreatywność ma przełożenie na rezultaty firmy.”

mówi Susanna Romantsova, założycielka DEI Consulting, ekspertka w zakresie strategicznego zarządzania różnorodnością i przywództwa włączającego, absolwentka psychologii różnorodności SWPS i Uniwersytetu Harvarda.

Z Susanną porozmawiamy o jednowymiarowym postrzeganiu ludzi, o tym, że prawdziwa różnorodność zaszyta jest w relacjach, a także o wadze komunikatów wzmacniających obecność i znaczenie roli kobiet, oraz o wpływie, jaki może mieć to na płeć przeciwną, zarówno mężczyzn, jak i nierozumiejących kontekstu chłopców.

Ta rozmowa zmieni Twoją perspektywę w postrzeganiu i rozumieniu różnorodności.

🕙 01:05 – PRAWDZIWA RÓŻNORODNOŚĆ
📍 schematy myślenia w postrzeganiu obcokrajowców,
📍 przyszłość jest intersekcjonalna,
📍 obalamy mity dotyczące DEI,
📍 nieinkluzywne środowisko pracy, a retencja,

🕙 27:27 – RÓWNOŚĆ I JEJ WPŁYW NA NIERÓWNOŚĆ
📍 kompletnie nieróżnorodny HR,
📍 komunikaty wywołujące polaryzację,
📍 mężczyźni boją się o swoją zawodową przyszłość,
📍 chłopcy versus dziewczynki - sztuka używania właściwych form przekazu,
📍 czy budowanie równości powoduje nierówności?

🕙 52:05 – RÓŻNORODNOŚĆ TO NIE JEST TREND
📍 pracownicy o faktycznym stanie różnorodności w Polsce,
📍 strategia DEI w organizacji,
📍 biznes odpowiada na oczekiwania pracowników,
📍 produktywność częścią układanki DEI.
show less
Information
Author Monika Ciesielska
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search