Settings
Light Theme
Dark Theme

2. Biblijna historia zbawienia

2. Biblijna historia zbawienia
Nov 23, 2019 · 1h 6m 27s

Zawiera opis dziejów całej ludzkości (tj. historię zbawienia), która opiera się na 2 ideach: idei oddalenia, dystansu człowieka względem Boga oraz idei zbliżenia, bliskości człowieka względem Boga.

show more
Zawiera opis dziejów całej ludzkości (tj. historię zbawienia), która opiera się na 2 ideach:
idei oddalenia, dystansu człowieka względem Boga oraz idei zbliżenia, bliskości człowieka względem Boga.
show less
Information
Author Sławomir Leciejewski
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search