00:00
53:43
Rozmawiamy z Olgą Kuratnik i Sylwią Żulewską z Fundacji EMIC m.in. o tym, jak wygląda integracja osób migranckich w Polsce i czym się różni od asymilacji, a także o tym z czym borykają się osoby ubiegające się o status uchodźcy.
Więcej o Fundacji EMIC: www.emic.com.pl.

Odcinek realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy - finansowanego z Funduszy EOG.
Rozmawiamy z Olgą Kuratnik i Sylwią Żulewską z Fundacji EMIC m.in. o tym, jak wygląda integracja osób migranckich w Polsce i czym się różni od asymilacji, a także o tym z czym borykają się osoby ubiegające się o status uchodźcy. Więcej o Fundacji EMIC: www.emic.com.pl. Odcinek realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy - finansowanego z Funduszy EOG. read more read less

2 years ago