Settings
Light Theme
Dark Theme

#12 Dorota Sawicz / Wellbeing, czyli jak zadbać o dobrostan pracownika

#12 Dorota Sawicz / Wellbeing, czyli jak zadbać o dobrostan pracownika
May 23, 2022 · 37m 33s

„To czego musimy uczyć menedżerów, to w jaki sposób wspierać w zakresie zdrowia psychicznego swoje zespoły, swoich pracowników, i jak tym zarządzić. To wydaje się niby taki oczywisty temat, ale...

show more
„To czego musimy uczyć menedżerów, to w jaki sposób wspierać w zakresie zdrowia psychicznego swoje zespoły, swoich pracowników, i jak tym zarządzić. To wydaje się niby taki oczywisty temat, ale wcale oczywisty nie jest. Bardzo często rozmawiam z naszymi menedżerami w jaki sposób poprowadzić tę konwersację. To jest tak delikatny i subtelny temat, że niekoniecznie my, menedżerowie, jesteśmy przygotowani do tego, żeby takie rozmowy z naszymi ludźmi prowadzić.” mówi Dorota Sawicz, HR Director w Grupie LUX MED.

Grupa LUX MED jest zwycięzcą nagrody głównej w konkursie Pulsu Biznesu „Siła Przyciągania 2021” w kategorii strategiczne podejście do działań wellbeing. Wspólnie z Dorotą rozmawiamy o filarach strategii wellbeingowej firmy, uruchomionych programach wpływających na dobrostan pracowników, o wypaleniu zawodowym, oraz o wsparciu, które zarówno firma, jak i jej pracownicy udzielają na wielu poziomach.

Zapraszam do poznania recepty na wysoki poziom retencji.

🕙 00:40 – NA POMOC UKRAINIE
📍 wsparcie medyczne, rekrutacyjne i finansowe,
📍 wymierny program pomocowy dla personelu medycznego i obsługi klienta,

🕙 07:51 – ZDROWIE MENTALNE I WYPALENIE ZAWODOWE
📍 rosnąca liczba zwolnień lekarskich versus kondycja psychiczna pracowników,
📍 jak zachęcić pracowników do zasięgnięcia pomocy w zakresie zdrowia psychicznego?
📍 link do aplikacji zamiast recepty niedaleką przyszłością?
📍 nowy benefit Grupy LUX MED I jego ambasadorzy,

🕙 22:13 – STRATEGIA WELLBEING’OWA
📍 wellbeing w miejscu pracy,
📍 filary strategii wellbeing’owej Grupy LUX MED,
📍 narzędzia i metody oddziaływania na dobrostan pracowników,
📍 budowanie bliskości z pracownikami,
📍 wyzwania HR w branży medycznej.
show less
Information
Author Monika Ciesielska
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search