Settings
Light Theme
Dark Theme

#11 Tina Sobocińska / Praca hybrydowa w godzinie zero

#11 Tina Sobocińska / Praca hybrydowa w godzinie zero
Apr 28, 2022 · 41m 3s

„Wszystko zależy od tego, jak firma przygotowuje model pracy hybrydowej. Bo piękno naszego świata jest takie, że nie ma jednej recepty. To nie jest tak, że można skopiować sobie rozwiązanie,...

show more
„Wszystko zależy od tego, jak firma przygotowuje model pracy hybrydowej. Bo piękno naszego świata jest takie, że nie ma jednej recepty. To nie jest tak, że można skopiować sobie rozwiązanie, które będzie odpowiadało wszystkim. Praca hybrydowa może być dostosowana do konkretnej firmy. I tutaj widzę z perspektywy swoich doświadczeń pracy z różnymi firmami, że bardzo dobrze sprawdza się takie podejście kiedy zarząd wyznacza pewien framework, pewne zasady ogólne, które potem są dostosowywane przez menedżerów do konkretnych ról i do konkretnych zespołów.” mówi Tina Sobocińśka, doradczyni HR w HR4future, wieloletnia dyrektorka personalna w korporacjach, wykładowczyni pierwszego w Polsce programu studiów podyplomowych na temat pracy hybrydowej i nowoczesnych biur na SWPS i SGH.

Z Tiną Sobocińśką, która jest niekwestionowaną ekspertką w tworzeniu nowych modelów pracy, rozmawiamy o pracy hybrydowej w godzinie „zero”, czyli momencie, w którym dyskusje na temat najefektywniejszej formy świadczenia pracy zamieniamy w czyny, dokonując faktycznego wyboru.

🕙 00:56 – BLASKI I CIENIE PRACY HYBRYDOWEJ
📍 praca hybrydowa preferowanym modelem współpracy,
📍 praca zdalna, a otwarcie rynku pracy,
📍 kiedy hybryda staje się pracowniczym koszmarem,
📍 rola i włączenie pracowników w wypracowaniu modelu hybrydowego,
📍 niebezpieczeństwo dyskryminacji w zespołach hybrydowych,

🕙 24:28 – JAK ZACHĘCIĆ PRACOWNIKÓW DO POWROTU DO BIUR
📍 zdefiniowanie powodów do stawienia się w biurze,
📍 re-aranżacje powierzchni biurowych zaproszeniem dla pracowników,
📍 nowe funkcjonalności i udogodnienia w biurach,

🕙 33:39 – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HYBRYDOWYM
📍 model hybrydowy nie jest uniwersalny dla wszystkich,
📍 obawy liderów względem pracy zdalnej lub hybrydowej,
📍 najczęstsze błędy liderów w modelu hybrydowym.
show less
Information
Author Monika Ciesielska
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search