BNKD Ewangelia Jana, rozdział 9, wersy 26-29

BNKD Ewangelia Jana, rozdział 9, wersy 26-29