BNKD Ewangelia Jana, rozdział 14, wersy 25-26 część 4

BNKD Ewangelia Jana, rozdział 14, wersy 25-26 część 4