BNKD Ewangelia Jana, rozdział 14, wersy 25-26 część 3

BNKD Ewangelia Jana, rozdział 14, wersy 25-26 część 3