ZWL 052: Jak wspierać samoświadomość i rozwój pracownika – na przykładzie u2i

00:00
46:17
ZWL 052: Jak wspierać samoświadomość i rozwój pracownika – na przykładzie u2i