ZWL 012: Wpływ zaangażowania na kreowanie zespołowości.

ZWL 012: Wpływ zaangażowania na kreowanie zespołowości.