Zimanê me nemîne, em nikarin behsa mafên siyasî bikin

Zimanê me nemîne, em nikarin behsa mafên siyasî bikin