#697 Nowe podejście do Rejestracji Czasu Pracy

#697 Nowe podejście do Rejestracji Czasu Pracy