X Tappa: San Salvo-Tortoreto Lido

00:00
07:30
X Tappa: San Salvo-Tortoreto Lido