Mercenario, Freelance o Pirata

Mercenario, Freelance o Pirata