Henning Larsen: Fra fusion til coronakrise

Henning Larsen: Fra fusion til coronakrise