ינון מגל מסביר למה עכשיו יהיה לו יותר קל להיות ראש ממשלה

ינון מגל מסביר למה עכשיו יהיה לו יותר קל להיות ראש ממשלה