לראיון הזה אתם לא חייבים להאמין, אבל כדאי שתדעו שיהיה לזה מחיר

לראיון הזה אתם לא חייבים להאמין, אבל כדאי שתדעו שיהיה לזה מחיר