Se che Fode que Fodan, Fode un Pouco e deixa de Foder.

Se che Fode que Fodan, Fode un Pouco e deixa de Foder.