04 - Seniorzy i inteligentne budynki? To da się pogodzić! - Radosław Nielek

04 - Seniorzy i inteligentne budynki? To da się pogodzić! - Radosław Nielek