#55 Podwyżka stóp procentowych po 9 latach! - Czy to początek serii podwyżek?

#55 Podwyżka stóp procentowych po 9 latach! - Czy to początek serii podwyżek?