Katechizmus - Sv. Ambrož O pokání: "Buďte nekvašení"

Katechizmus - Sv. Ambrož O pokání: "Buďte nekvašení"