Odc50 Mówcy motywacyjni, TED, Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców. Zbigniew Kowalski

Odc50 Mówcy motywacyjni, TED, Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców. Zbigniew Kowalski