ONDU#025: Jak narysować klucz do naszego mózgu czyli myślografia Agaty Baj.

ONDU#025: Jak narysować klucz do naszego mózgu czyli myślografia Agaty Baj.

0 0 2 years ago
Dzisiaj rozmawiamy o zjawisku, które ma wiele nazw. Począwszy od bardzo ogólnego, czyli myślenie wizualne, poprzez słowa klucze takie jak: sketchnoting, rysnotki, czy myślografia. Niezależnie od tego jak nazwiemy ten sposób notowania usłyszanej lub obejrzanej treści, cel jest zawsze ten sam. Należy zrobić to tak, aby po pierwsze było jak najbardziej strawne dla naszego mózgu, a po drugie, aby tego rodzaju notatki, miały wartość nie tylko dla notującego ale i dla szerszej publiczności. Do ... See More

Find us on Facebook

Help