31_Czy można mieć wszystko i być nieszczęśliwym?

31_Czy można mieć wszystko i być nieszczęśliwym?