55. Albert Fish, Il Vampiro di Brooklyn

55. Albert Fish, Il Vampiro di Brooklyn