Episodio 50: Marcelo Rodi, hábitos, rituales y rutinas para la resiliencia.

Episodio 50: Marcelo Rodi, hábitos, rituales y rutinas para la resiliencia.