XIII: o kontroli nad wojskiem

XIII: o kontroli nad wojskiem

0 0 2 years ago
O tym, jak Berlin zapatrywał się na perspektywy polskiej potęgi militarnej i co mógł z tym fantem zrobić.

Bibliografia:
1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1900 (rozdział II "Geneza");
2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.1. "Początki sejmu. Deklaracya pruska. Wojsko wyjęte z pod rządu");
3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 5.3. "Stosunek Prus do przewrotu w ... See More

Find us on Facebook

Help