#39 O wielokulturowości, stereotypach, Polakach w Norwegii i Ukrainkach w Polsce…

#39 O wielokulturowości, stereotypach, Polakach w Norwegii i Ukrainkach w Polsce…