Søn har skrevet en begravelsessalme til Black Friday

Søn har skrevet en begravelsessalme til Black Friday