11.12.20 Psykiatrien er død!

11.12.20 Psykiatrien er død!